Бурят кыв (буряад хэлэн) - монгол кыв, Бурятиялӧн каналан кыв.

Бурят анбурПравить

А а Б б В в Г г Д д Е е Ё ё Ж ж
З з И и Й й К к Л л М м Н н О о
Ө ө П п Р р С с Т т У у Ү ү Ф ф
Х х Һ h Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ Ъ ъ Ы ы
Ь ь Э э Ю ю Я я

1930 воясӧдз бурятӧн гижісны "Вагиндра" либӧ "Вагинтара" анбурӧн.

Морта нимвежтасъясПравить

Ме Би Ми Бидэ
Тэ Ши Ті Та
Сійӧ Тэрэ Найӧ Тэдэ

ЛыдакывъясПравить

1 - нэгэн
2 - хоёр
3 - гурбан
4 - дүрбэн
5 - табан
6 - зургаан
7 - долоон
8 - найман
9 - юһэн
10 - арбан
20 - хорин
30 - гушан
40 - душэн
50 - табин
60 - жаран
70 - далан
80 - наян
90 - ерэн
100 - зуун
1000 - мянган
10000 - түмэн

Бурятӧн кывбурПравить

ЗАВЕЩАНИ
Yхэхэдэм намайе
Yргэн талиин дунда
Yндер добиин оройдо,
Хабтагай дайдиим
Харагдан байхаар,
Мушхараhан, зангираган
Мүрэн Днээпрэйм
Солгиоон ирасхалиинь
Соностон байхаар,
Инаг Украинадам
Эрхэбишэ хүдөөлүүлхэт.
Хоротон дайсадай
Хүрин шуhанай
Хүхэ далай уруу
Украиинаhаам яагаад
Урадхийе - харахаб.
Тиихэдэнь би
Тэдэ хада, дайдийе,
Бүгэдиинь орхин бодоод
Бурханда мүргэхэб,
Тэрэ болтор би
Тооношгүйб бурханиие.
Хүдөөлүүлээд намайгаа,
Хүдэлэн бодогтии!
Түмэр шүдэрнүүдээ
Tahapa сохигтии!
Дайсанай хорото шуhаар
Дабтан сүлөө ологтии!
Иигээд намайгаа
Агуу йихэ бүлэдөө,
Сүлөө hайхан
Шинэ бүлэдөө
Хоро, муулалгүигөөр,
Харин, зөөлэн үгоор
Дурдан hанахайаа
Бү мартагтии!

ЫстӧдъясПравить