Воторник, сідзжӧ мӧдлун — тайӧ лун вежонын выльлун да середа костын.

Ыстӧдъяс вежны


Лунъяс вежонын
Выльлун | Воторник | Середа | Четверг | Пекнича | Субӧта | Вежалун