Донецк Йӧзкостса Республика

(водзӧ ыстӧма «Донецк йӧзкостса республика»ысь)

Донецк Йӧзкостса РеспубликаУкраинаса Донецк обласьт мутасын лӧсьӧдӧм пыдди пуктытӧм канму, мый йылысь вӧлі юӧртӧма 2014 воын, кор Украинаын Асыв-Лунвылын кыптіс йӧзлӧн водзсасьӧм выль власьтлы, кодъяс кутісны веськӧдлыны странанас важ власьт путкыльтӧм бӧрын.

Донецк йӧзкостса республикалӧн дӧрапас

История вежны

Референдум вежны

Ӧшмӧсъяс вежны

Ыстӧдъяс вежны