Имбирь котыр

Dipterocarpus retusus
Shorea roxburghii

Имбирь котыр (латин Zingiberaceae) — имбирь чукöрса быдмӧг котыр. Имбирьъяс 52 увтыр да 1300 сикас. Сійӧ быдмӧ Евразияын, Азияын да Америкаын.

СубкотыръясПравить


  Имбирь котыр