Калмык кыв

Калмык кыв (хальмг келн) - тайӧ монгол кыв, Калмыкиялӧн каналан кыв. Ойратӧн сёрнитӧны сідзжӧ Монголияын да рытыввыв Китайын.

"Хальмг үнн" газетлӧн ним, гижӧма тодо-бичигӧн. Элиста, Калмыкия

Калмык анбурПравить

 
Тодо-бичиг - важ калмык анбур
А а Ә ә Б б В в Г г Һ һ Д д Е е Ё ё
Ж ж Җ җ З з И и Й й К к Л л М м Н н
Ң ң О о Ө ө П п Р р С с Т т У у Ү ү
Ф ф Х х Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ Ъ ъ Ы ы Ь ь
Э э Ю ю Я я

Калмыкӧн кывбурПравить

ГЕРӘСН
Намаг үкхлө, иньгүд,
Эңкр Украинә һазрт,
Наласн теегин аһуд,
Эркн өндрт оршаһит.


Эргдмк царңгуд, довңгуд нанд
Үзгдәд бәәм ормд оршаһит,
Элдв Днеприн шуган тенд
Үрглжд соңсгдм ормд оршаһит.


Өнр Украин күгдлхлө,
Өндәҗ би әмдрхв.
Өшәтнә цуси турглхла,
Өврҗ һазран һәәхв.


Тер цагт зальврхв, -
Төрси һазртан амулң эрхв,
Тер күртл бурхнд
Төрүц иткҗ би чадшгов!


Бийим оршачкад, бостн,
Болд цевиг таслтн;
Бийркг хортна цусарнь
Бахмҗта бәәлһән цавдтн.


Тегәд өнр бүлдән,
Таңсг хамц, шин җирһлдән
Таанр намаг санти,
Таалта үгәрн аюрхар амлтн.
 
Ойрат кыв Монголияын да Китайын