Кыргыз кыв

Кыргыз кыв (кыргыз тили, قىرعىز تئلى) тайӧ тюрк кыв, Кыргызстанын каналан кыв.

Кыргыз анбур

Кыргыз анбурПравить

Араб кыргыз анбур (Китайын)

ا ب پ ت ث ج چ د
ر ز س ش غ ق ی گ
ڴ ک م ن و ۇ ه ل
ي ء

Латин кыргыз анбур (1940 воӧдз)

A a B в C c Ç ç D d E e F f G g
Ƣ ƣ H h I i J j K k L l M m N n
Ŋ ŋ O o Ɵ ɵ P p Q q R r S s Ş ş
T t U u V v X x Y y Z z Ь ь

Морта нимвежтасъясПравить

Ме Мен Ми Биз
Тэ Сен, сиз Ті Силер, сиздер
Сійӧ Ал Найӧ Алар

ЛыдакывъясПравить

1 - бир
2 - эки
3 - үч
4 - төрт
5 - беш
6 - алты
7 - жети
8 - сегиз
9 - тогуз
10 - он
20 - жыйырма
30 - отуз
40 - кырк
50 - элүү
60 - алтымыш
70 - жетимиш
80 - сексен
90 - токсон
100 - жүз
1000 - миң

Кыргызӧн кывбурПравить

ОСУЯТ
Мен өлгөндө бул денемди,
Көрүнө жерге койгула?
Украина, сен жамсың
Кенен мекен койнуна.
Талаа бети көркөмдүгү
Көңүл дайым бурулсун.
Днепрдин толкундары
Шуулдай, дайым угулсун.
Душмандардын кочкул каны
Украина төрүнөн,
Көк деңизге агып кетсе,
Бир кудайга жүгүнөм.
Талаа, тоонун бүт жагынан,
Агып кетип, түгөнсүн.
Мына ушул болмоюнча,
Мен кудайды сүйбөсмүн.
Мени көмүп, тең тургула,
Чынжырларды үзгүлө!
Душмандарды бүт жоготуп,
Эркиндикти түзгүлө!
Эркин, улуу-үй бүлөдө,
Жаңы түшкөн из менен,
Мени унутбай, эстегиле,
Жылуу жумшак сөз менен!

ЫстӧдъясПравить