Небӧг ӧшмӧсъяс

Корсьны небӧг йылысь информация

Улынджык сетӧма мукӧд сайт вылӧ ыстӧгъяс лыддьӧг, кӧні вузалӧны выль и видзыштӧм небӧгъяс, а сідзжӧ сэні эм содтӧд юӧр сійӧ небӧгъяс йылысь, мый ті корсянныд: