Пали (पालि Pāḷi, [paːli]) — тайӧ Индияын, Мъянмаын, Шри-Ланкаын, Непалын, Камбоджаын, Лаосын, Таиландын инд-арий кыв, буддизм эскӧмлӧн вежа кыв. Анбуръяс — деванагари, латин, брахми, сингал, таи, бирма, кхмер.

Латин пали транслитерация вежны

 
Пали гижӧд сингал анбурӧн
 
Пали анбуръяс

a ā i ī u ū e o ṃ k kh g gh ṅ c ch j jh ñ ṭ ṭh ḍ ḍh ṇ t th d dh n p ph b bh m y r l ḷ v s h

Брахми анбур вежны

𑀅 A 𑀕 GA 𑀥 DHA
𑀆 AA 𑀖 GHA 𑀦 NA
𑀇 I 𑀗 NGA 𑀧 PA
𑀈 II 𑀘 CA 𑀨 PHA
𑀉 U 𑀙 CHA 𑀩 BA
𑀊 UU 𑀚 JA 𑀪 BHA
𑀋 VOCALIC R 𑀛 JHA 𑀫 MA
𑀌 VOCALIC RR 𑀜 NYA 𑀬 YA
𑀍 VOCALIC L 𑀝 TTA 𑀭 RA
𑀎 VOCALIC LL 𑀞 TTHA 𑀮 LA
𑀏 E 𑀟 DDA 𑀯 VA
𑀐 AI 𑀠 DDHA 𑀰 SHA
𑀑 O 𑀡 NNA 𑀱 SSA
𑀒 AU 𑀢 TA 𑀲 SA
𑀓 KA 𑀣 THA 𑀳 HA
𑀔 KHA 𑀤 DA 𑀴 LLA

Гора пасъяс (KA шыпас дорын) вежны

𑀓𑀸 kaa 𑀓𑁀 kl
𑀓𑀺 ki 𑀓𑁁 kll
𑀓𑀻 kii 𑀓𑁂 ke
𑀓𑀼 ku 𑀓𑁃 kai
𑀓𑀽 kuu 𑀓𑁄 ko
𑀓𑀾 kr 𑀓𑁅 kau
𑀓𑀿 krr 𑀓𑁆 k

Мӧд пасъяс вежны

𑀀 𑀁 𑀂 𑀃 𑀄
CANDRABINDU ANUSVARA VISARGA JIHVAMULIYA UPADHMANIYA

Лыдакывъяс вежны

0 - suññatā
1 - eka
2 - dve
3 - tayo
4 - cattāro
5 - pañca
6 - cha
7 - satta
8 - aṭṭha
9 - nava
10 - dasa

Ыстӧгъяс вежны