Sikh mulmantar.png
Панджаби — мам кыв (кельыдгӧрд рӧма)

Панджаби (pañjābī, ਪੰਜਾਬੀ, پنجابی) — тайӧ Индияын (Пенджаб, Харьяна, Дели штатъясын) да Пакистанын инд-арий кыв. Анбуръяс — Индияын гурмукхи, Пакистанын — араб (шахмукхи), важӧн — лахнда.

Гурмукхи анбурПравить

 
Гурмукхи да шахмукхи
u, ū, o a, ā, ai, au i, ī, e sa /sə/ ha /hə/
ka /kə/ kha /kʰə/ ga /gə/ gha /gə/ ṅa /ŋə/
ca /ʧə/ cha /ʧʰə/ ja /ʤə/ jha /ʤə/ ña /ɲə/
ṭa /ʈə/ ṭha /ʈʰə/ ḍa /ɖə/ ḍha /ɖə/ ṇa /ɳə/
ta /tə/ tha /tʰə/ da /də/ dha /də/ na /nə/
pa /pə/ pha /pʰə/ ba /bə/ bha /bə/ ma /mə/
ya /jə/ ra /rə/ la /lə/ va /wə/ ṛa /ɽə/
ਸ਼ ਖ਼ ਗ਼
śa /ʃə/ k͟ha /χə/ ġa /ɣə/
ਜ਼ ਫ਼ ਲ਼
za /zə/ fa /fə/ ḷa /ɭə/

Гора пасъяс:

a /ə/ ka
ā /ɑ/ ਕਾ
i /ɪ/ ਕਿ ki
ī /i/ ਕੀ
u /ʊ/ ਕੁ ku
ū /u/ ਕੂ
e /e/ ਕੇ ke
ai /æ/ ਕੈ kai
o /o/ ਕੋ ko
au /ɔ/ ਕੌ kau

Мӧд пасъяс:

мӧд согласнӧй кык пӧв содтӧм ਕੱਕਾ kakkā
am̩ ਸ਼ਾਂਤ śām̩t
am̩ ਤੰਦ tam̩d
ah ਕਃ kah
ਕ੍ k
ek onkar (ӧті Ен)

Лыдпасъяс:

੧੦
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੁੰਜ ਛੇ ਸੱਤ ਅੱਠ ਨੌੰ ਦਸ
ikk do tinn cār pum̩j che satt aṭhth naum̩ das

Морта нимвежтасъясПравить

Ме mẽ Ми asī̃
Тэ tū̃ Ті tusī̃
Сійӧ ḗ, ṓ Найӧ ḗ, ṓ

ЫстӧгъясПравить