Пушту (پښتو [paʂto], [paxto], [pāçte]), сідзжӧ афган кыв — тайӧ иран кыв, дарикӧд Афганистанын каналан кыв. Сідзжӧ пуштуӧн сёрнитӧны Пакистанын.

Пушту анбур Править

формаяс ним латин транслитерация ALA-LC шуанног Unicode код латин анбур
торйӧн пом шӧр пансьӧм
آ ,ا ـﺎ ـ ـ alif ā / ʾ ā / ʾ [ɑ] / [ʔ] U+0627, U+0622 Ãã, Aa
ب ـﺐ ـﺒـ بـ be b b [b] U+0628 Bb
پ ـﭗ ـﭙـ پـ pe p p [p] U+067E Pp
ت ـﺖ ـﺘـ تـ te t t [t̪] U+062A Tt
ټ ـټ ـټـ ټـ ṭe ṭ (либӧ tt) [ʈ] U+067C Ƭƭ
ث ـﺚ ـﺜـ ثـ se s [s] U+062B Ss/Ŧŧ
ج ـﺞ ـﺠـ جـ ǰīm ǰ j [d͡ʒ] U+062C Cc
ځ ـځ ـځـ ځـ dzim j (либӧ dz) / z ż [d͡z] / [z] U+0681 Ẑẑ
چ ـﭻ ـﭽـ چـ če č ch [t͡ʃ] U+0686 Çç
څ ـڅ ـڅـ څـ ce (tse) c (либӧ ts) [t͡s] / [s] U+0685 Ĉĉ
ح ـﺢ ـﺤـ حـ he h [h] / [x] U+062D Hh
خ ـﺦ ـﺨـ خـ xe (khe) x kh [x] U+062E Ƈƈ
د ـﺪ ـ ـ dāl d d [d̪] U+062F Dd
ډ ـډ ـ ـ ḍāl ḍ (либӧ dd) [ɖ] U+0689 Ƌɗ
ـﺬ ـ ـ zāl z [z] U+0630 Zz/Đđ
ـﺮ ـ ـ re r r [r] U+0631 Rr
ړ ـړ ـ ـ ṛe ṛ (либӧ rr) [], [ɻ] U+0693 Ʀɼ
ـﺰ ـ ـ ze z z [z] U+0623 Zz
ژ ـﮋ ـ ـ že ž zh [ʒ] / [d͡z] U+0698 Ĵĵ
ږ ـږ ـ ـ ẓ̌e / γ̌e / ge ẓ̌ / γ̌ / g ẓh / g'h / g [ʐ] / [ʝ] / [ɡ] U+0696 Jj
س ـﺲ ـﺴـ سـ sin s s [s] U+0633 Ss
ش ـﺶ ـﺸـ شـ šin š sh [ʃ] U+0634 Şş
ښ ـښ ـښـ ښـ ṣ̌in / x̌in / xin ṣ̌ / x̌ / x ṣh / k'h / kh [ʂ] / [ç] / [x] U+069A Ṩṩ
ص ـﺺ ـﺼـ صـ swād s [s] U+0635 Ss/Ƨƨ
ض ـﺾ ـﻀـ ضـ dwād / zwād z, d [z], [d̪] U+0636 Zz/Ɗƌ
ط ـﻂ ـﻄـ طـ twe t [t̪] U+0637 Tt/Ɵɵ
ظ ـﻆ ـﻈـ ظـ zwe z [z] U+0638 Zz/Ƶƶ
ع ـﻊ ـﻌـ عـ ʻayn ʻ ʻ [ʔ] U+0639 Ǫǫ/º
غ ـﻎ ـﻐـ غـ γayn γ gh [ɣ] U+063A Ơơ
ف ـﻒ ـﻔـ فـ fe f f [f] / [p] U+0641 Ff/Pp
ق ـﻖ ـﻘـ قـ qāf q q [q] / [k] U+0642 Qq/Kk
ك/ک ـك/ـک ـكـ كـ kāf k k [k] U+0643 Kk
ګ/گ ـګ/ـگ ـګـ/ـگـ ګـ/گـ gāf g g [ɡ] U+06AB Gg
ل ـﻞ ـﻠـ لـ lām l l [l] U+0644 Ll
م ـﻢ ـﻤـ مـ mim m m [m] U+0645 Mm
ن ـﻦ ـﻨـ نـ nun n n [n] U+0646 Nn
ڼ ـڼ ـڼـ ڼـ nuṇ ṇ (либӧ nn) [ɳ] U+06BC Ɲƞ
و ـﻮ ـ ـ wāw w, u, o w, u, o [w], [u], [o] U+0648 Ww; Vv; Uu; Oo
ه ـﻪ ـﻬـ هـ gərda he
round he
h, a, ə/ë h, a, ə [h]~[ʔ], [a], [ə] U+0647 Ee/Hh; Aa; Iı
ۀ ـﮥ ـ ـ he-hamza (либӧ zwarakai) ə ( либӧ ë) ə [ə] U+06C0
ي ـﻲ ـﻴـ يـ klaka ye
hard ye
y, i y, ī [j], [i] U+064A İi/Yy
ې ـﯥ ـﯧـ ېـ pasta ye
soft ye
e e [e] U+06D0 Ėė
ى ـى ـ ـ nārina ye
masculine ye
ai, y ay, y [ai], [j] U+0649 Yy
ۍ ـۍ ـ ـ x̌ədzina ye
feminine ye
əi (либӧ ëi) ạy [əi] U+06CD Iyıy
ٸ/ئ ـٸ/ـئ ـئـ ئـ fāiliya ye
verbal ye
əi (либӧ ëi) ạy [əi] U+0626 Ĭyĭy

Гора пасъяс Править

Пас Unicode Ним Шуанног
َ U+064E zwar [a]
ِ U+0650 zer [i]
ُ U+064F peš [u]
ٓ U+0653 zwarakay [ə]

Морта нимвежтасъяс Править

Ме زه Ми موږ mūẓ̌, مونږ mūng
Тэ ته Ті تاسی tase, تاسو tāsō
Сійӧ دی dai, دا dā, هغه hağa Найӧ دوی dūy, هغوی hağūy

Лыдакывъяс Править

 
0 - نشت nasht
1 - یو yav
2 - دوه dva
3 - درې dre
4 - څلور tsalor
5 - پنځه pindzə
6 - شپږ špəg
7 - اووه ovə
8 - اته atə
9 - نه
10 - لس las
11 - یوولس yavolas
12 - دوولس dvolas
13 - دیرلس dyārlas
14 - څوارلس tsvārlas
15 - پنځلس pindzəlas
16 - شپاړس špāṛas
17 - اووه‌لس ovəlas
18 - اته‌لس atəlas
19 - نونس nunas
20 - شل šəl
21 - یوویشت yavvišt
22 - دوه‌ویشت dvavišt
30 - دېرش derš
33 - دریدېرش drederš
40 - څلوېښت tsalvešt
50 - پنځوس pindzos
60 - شپېته špetə
70 - اویا avya
80 - اتیا atya
90 - نوي nvi
100 - سل səl
101 - یوسلویو yav səlo yav
120 - یوسلوشل yav səlo šəl
200 - دوه‌سوه dva sava
210 - دوه سوه او لس dva sava aw las
1000 - زر zər
1001 - یوزرویو yav zəro yav
1235 - یوزرودوه‌سوه اوپنځه‌دېرش yav zəro dva sava aw pindzəderš
100000 - لک lak
1000000 - ملیون milyon
10000000 - کروړ kroṛ
1000000000 - ملیارد milyard

Ыстӧгъяс Править