Тай дам кыв (ꪺꪕꪒꪾ), сідзжӧ сьӧд тай — тайӧ Китайын, Въетнамын, Таиландын да Лаосын тай-кадай кыв. Анбур — тай въет.

Тай въет анбур Править

LOW KO LOW NYO LOW FO
HIGH KO HIGH NYO HIGH FO
LOW KHO LOW DO LOW MO
HIGH KHO HIGH DO HIGH MO
LOW KHHO LOW TO LOW YO
HIGH KHHO HIGH TO HIGH YO
LOW GO LOW THO LOW RO
HIGH GO HIGH THO HIGH RO
LOW NGO LOW NO LOW LO
HIGH NGO HIGH NO HIGH LO
LOW CO LOW BO LOW VO
HIGH CO HIGH BO HIGH VO
LOW CHO LOW PO LOW HO
HIGH CHO HIGH PO HIGH HO
LOW SO LOW PHO LOW O
HIGH SO HIGH PHO HIGH O

Гора пасъяс (LOW KO шыпаскӧд) Править

ꪀꪰ MAI KANG ꪀꪵ E ꪀꪺ UA
ꪀꪱ AA ꪀꪶ O ꪀꪻ AUE
ꪀꪲ I ꪀꪷꪷ MAI KHIT ꪀꪼ AY
ꪀꪳ UE ꪀꪸ IA ꪀꪽ AN
ꪀꪴ U ꪀꪹ UEA ꪀꪾ AM

Тонъяс Править

ꪀ꪿ - MAI EK
ꪀ꫁ - MAI THO
ꪀꫀ - MAI NUENG
ꪀꫂ - MAI SONG

Ыстӧгъяс Править