Фон (Fon gbè, [fɔ̃̄ɡ͡bè]) — тайӧ Тогоын да Бенинын атлантика-конго кыв. Анбур — латин.

Фон анбур

вежны
Ыджыд шыпасъяс A B C D Ɖ E Ɛ F G GB I J K KP L M N NY O Ɔ P R S T U V W X Y Z
Ичӧт шыпасъяс a b c d ɖ e ɛ f g gb i j k kp l m n ny o ɔ p r s t u v w x y z
Шуанног a b d ɖ e ɛ f ɡ ɡb i k kp l m n ɲ o ɔ p ɣ s t u v w x j z

Пример

вежны
GBETA GBƐ Ɔ BI TƆN EE ƉƆ XÓ DÓ ACƐ E GBƐTƆ ƉÓ KPODO SISI E ƉO NA ƉÓ N'I LƐ KPO WU E WEXWLE
Ee nyi ɖɔ hɛnnu ɖokpo mɛ ɔ, mɛ ɖokpoɖokpo ka do susu tɔn, bɔ acɛ ɖokpo ɔ wɛ mɛbi ɖo bo e ma sixu kan fɛn kpon é ɖi mɛɖesusi jijɛ, hwɛjijɔzinzan, kpodo fifa ni tiin nu wɛkɛ ɔ bi e ɔ

Ыстӧдъяс

вежны