Хауса (هَوُسَ, Yaren Hausa) — тайӧ Бенинын, Буркина-Фасоын, Ганаын, Камерунын, Нигерын, Нигерияын, Тогоын чад кыв, войвыв Нигерияын да Нигерын официал кыв. Анбуръяс - латин (боко) либӧ араб (аджами).

Хауса (веж рӧма)

Хауса анбурПравить

 
Хауса Нигерын (виж рӧма)
 
Хауса Нигерияын (виж рӧма)
Латин Шуанног Араб
A a a   ـَ
A a   ـَا
B b b   ب
Ɓ ɓ ɓ   ب ٻ
C c   ث
D d d   د
Ɗ ɗ ɗ   د ط
E e e   تٜ
E e   تٰٜ
F f ɸ   ف
G g ɡ   غ
H h h   ه
I i i   ـِ
I i   ـِى
J j (d)ʒ   ج
K k k   ك
Ƙ ƙ   ك ق
L l l   ل
M m m   م
N n n   ن
O o o   ـُ  
O o   ـُو  
R r r, ɽ   ر
S s s   س
Sh sh ʃ   ش
T t t   ت
Ts ts (t)sʼ   ط ڟ
U u u   ـُ  
U u   ـُو  
W w w   و
Y y j   ی
Ƴ ƴ ʔʲ  
Z z z   ز  ذ
ʼ ʔ  

Тонъяс кывчукӧръясын пасйӧны:

à è ì ò ù

á é í ó ú

â ê î ô û

ЛыдакывъясПравить

0 - sifili
1 - d'aya
2 - biyu
3 - uku
4 - hud'u
5 - biyar
6 - shida
7 - bakwai
8 - takwas
9 - tara
10 - goma
11 - goma sha d'aya
20 - ashirin

ПримерПравить

Su dai yan-adam, ana haifuwarsu ne duka yantattu, kuma kowannensu na da mutunci da hakkoki daidai da na kowa. Suna da hankali da tunani, saboda haka duk abin da za su aikata wa juna, ya kamata su yi shi a cikin yan-uwanci.

ЫстӧдъясПравить