ca-4 El nivell d'aquest usuari és comparable al d'un parlant quasi natiu de català