Эвенки кыв (Эвэды̄ турэ̄н) - тайö Эвенки асвеськӧдлан кытшын (ӧні Красноярск ладорын), Байкал сайын ладорын, Саха республикаын, а сідзжӧ Монголияын да войвыв Китайын тунгус-маньчжур кыв.

Эвенки анбурПравить

Латин (1929 - 1937)

A a B b C c D d E e Ə ə Ə̄ ə̄ F f
G g H h I i J j K k L l M m N n
Ņ ņ Ŋ ŋ O o P p R r S s T t U u
W w Z z Ʒ ʒ

Ӧнія кирилл

А а Б б В в Г г Д д Е е Ё ё Ж ж
З з И и Й й К к Л л М м Н н Ӈ ӈ
О о П п Р р С с Т т У у Ф ф Х х
Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ Ъ ъ Ы ы Ь ь Э э
Ю ю Я я

Латин (Китайын)

A a
/a/
B b
/b/
C c
/ts/
D d
/d/
E e
/ə/
Ē ē
/e/
F f
/f/
G g
/ɡ/
Ḡ ḡ
/ɣ/
H h
/x/, /h/
I I
/i/
J j
/dʒ/
K k
/k/
L l
/l/
M m
/m/
N n
/n/
Ng ng
/ŋ/, /ˠ/
Ɵ ɵ
/ɔ/
O o
/ʊ/
P p
/p/
Q q
/tʃ/
R r
/r/
S s
/s/
T t
/t/
U u
/u/
V v
/ɵ/
W w
/w/
X x
/ʃ/
Y y
/j/
Z z
/dz/

Китайын да Монголияын эвенкиӧн сідзжӧ гижӧны важ монгол анбурӧн либӧ китайса иероглифъясӧн.

Важ монгол


a
/a/

e
/ə/

y, i
/i/

o
/ʊ/

o
/ɔ/

u
/o/

u
/u/

e
/ə/

n
/n/

ng
/ŋ/

b
/b/

p
/p/

g
/g/

g
/g/

m
/m/

l
/l/

s
/s/

x, sh
/ʃ/

t
/t/

d
/d/

q, ch
/tʃ/

j, zh
/dʐ/

y
/j/

r
/r/

w
/w/

f
/f/

k
/k/

h
/h/

Морта нимвежтасъясПравить

Ме би Ми бу (тэтӧг), мит (тэкӧд)
Тэ си Ті су
Сійӧ нуӈан Найӧ нуӈартын

ЛыдакывъясПравить

1 - умун, умукэн
2 - дюр
3 - илан
4 - дыгин
5 - тунӈа
6 - нюӈун
7 - надан
8 - дяпкун
9 - егин
10 - дян
11 - дян умун
20 - дюрдяр
100 - умукэн нямади
1000 - умун тысяча
15612 - дян тунӈа тысяча нюӈун нямади дян дюр

Эвенкиӧн кывбурПравить

Турэнми
Бурэкив би, су эрдэвэл,
Минэ Украйнэду,
Оедун урэ нодовэл
Хуклэдедэв таду.
Туг нодовэл, ичеттедэв
Чукалва, эмкэрвэ,
Хуклэденэ долдыттядав
Угэлвэ, Днепирвэ.
Бираят эесинэкин
Булэсэл соксэтын
Украйнэдук... Тэли илдям,
Дялви орирэктын.
Хэвэкивэ гэлэктэдем
Кутува эмэвдэн,
Илэлду хавалдярилду...
Сонгонмо долдыдан!
Маутылва су пэсинэл
Дуннэдук илдавэл
Булэсэлвэ соксэдитын
Су умивкандавэл.
Билми кутут, билми аят,
Омактаду инду
Минэ энел су омнгоро
Икэнду, турэнду.

ЫстӧдъясПравить

  • Эвенгус — сайт о языке: учебники, словарь, разговорник.