Ирландса кыв (ир. Gaeilge [ˈɡeːlʲɟə]), сідзжӧ гэл кыв — тайӧ кельт кыв, Ирландияын да Войвыв Ирландияын каналан кыв (англичанкӧд). Анбур — латин, важӧн огам.

Ирландса анбур вежны

 
Важ ирландса шыпасъяс

Aa Áá Bb Cc Dd Ee Éé Ff Gg Hh Ii Íí Ll Mm Nn Oo Óó Pp Rr Ss Tt Uu Úú

Пыртӧм кывъясын сідзжӧ:

Jj Kk Qq Vv Ww Xx Yy Zz

Водзджык диграфъяс bh ch dh fh gh mh ph sh th пасйисны чутӧн шыпас весьтын:

Ḃḃ Ċċ Ḋḋ Ḟḟ Ġġ Ṁṁ Ṗṗ Ṡṡ Ṫṫ

  Aicme Beithe   Aicme Muine
Beith (B) Muin (M)
Luis (L) Gort (G)
Fearn (F) nGéadal (NG)
Sail (S) Straif (Z)
Nion (N) Ruis (R)
  Aicme hÚatha   Aicme Ailme
Uath (H) Ailm (A)
Dair (D) Onn (O)
Tinne (T) Úr (U)
Coll (C) Eadhadh (E)
Ceirt (Q) Iodhadh (I)
  Forfeda
Éabhadh (EA)
Ór (OI)
Uilleann (UI)
Ifín (IA) Peith (P)
Eamhancholl (AE)

Морта нимвежтасъяс вежны

Ме Ми sinn
Тэ Ті sibh
Сійӧ sé, sí Найӧ siad

Ирландса кыв вылын лыдакывъяс вежны

1 a haon
2 a dó
3 a trí
4 a ceathair
5 a cúig
6 a sé
7 a seacht
8 a hocht
9 a naoi
10 a deich
11 a haon déag
20 fiche
30 tríocha
40 daichead
50 caoga
100 céad
1000 míle
 

Ирландса кыв вылын кывбур вежны

AN TUACHT
Nuair fhaighidh mé bás, cuir sa chré mé
In uaig ar bharr cnoic,
I gceartlár na steipe leathain,
Ins an Ucráin mhuirneach,
Go bhfeice mé tírdhreach fairsing,
Páirceanna is sléibhte.
Go gcloise mé búir an Dnieper
Ar a bealach réite.


Nuair iompróidh sí ón Ucráin
Isteach sa mhuir mhór ghorm
Fuil na namhad.., annsin tréigfidh mé
An domhan is lúcháir orm.
Cnoic is goirt a fhágáil thiar,
Eitilt go áitreabh De,
Le guí annsin thuas Leis ar Neamh…
Go san ní n-aithním É.

Cuir sa chré mé is dúisigí,
Réabaigí na slabhraí,
Le droch-fhuil na namhad spréigí
Bláth saoirse an tsamhraidh.
Is ins an dteaghlach nua seo,
I gclann na saoirse gil,
Cuimhnigh ormsa atá faoi fhód
Le focal caomh go dil.

Ыстӧдъяс вежны

Кельт кывъяс
 
Брит (P-а) кывъясГэл (Q-а) кывъяс
      
Брезон ·Керновса ·Кöмри |Ирландса ·Манинса ·Шотландса
 
Видзöд сідзжö: Кельт кыв котыр · Кельтъяс · Кельт муяс