Китай кыв

(водзӧ ыстӧма «Пиньинь»ысь)

Китай кыв (традиция иероглифъясӧн 漢語, кокнялӧм иероглифъясӧн 汉语, пиньинь hànyǔ, ханьюй либӧ 中文, zhōngwén, джунвень) — тайӧ син-тибет кыв, Китайын, Тайвань ді вылын да Сингапурын (англичан-, тамил- да малайкӧд) каналан кыв. Анбур — китайса иероглифъяс, латин (пиньинь), Тайвань ді вылын слога анбур джуинь (бопомофо), важӧн мукӧддырйи араб (сяоэрдзин).

Китай анбур

вежны
 
 
Latinxua Sin Wenz
 
Китай сёрнисикасъяс
 
Сяоэрдзин — китай араб анбур
 
Ыджыд китай кывчукӧр

Джуинь (пиньиньӧн Zhùyīn Fúhào, 注音符号, 注音符號, bopomofo, ㄅㄆㄇㄈ — шуйгавыв)

вежны

Bb [p] Pp [pʰ] Dd [t] Tt [tʰ] Gg [k] Kk [kʰ] Mm [m] Nn [n] Ll [l] Zz [ts] Cc [tsʰ] ZHzh [ʈʂ] CHch [ʈʂʰ] Jj [tɕ] Qq [tɕʰ] Ff [f] Ss [s] SHsh [ʂ] Rr [ʐ], [ɻ] Xx [ɕ] Hh [x] Ww [w] Yy [j] Êê [ɛ] Aa Ee Ii Oo Uu Üü Āā Ēē Īī Ōō Ūū Ǖǖ Áá Éé Íí Óó Úú Ǘǘ Ǎǎ Ěě Ǐǐ Ǒǒ Ǔǔ Ǚǚ Àà Èè Ìì Òò Ùù Ǜǜ

Латин (Latinxua Sin Wenz, пиньиньӧн Lādīnghuà Xīn Wénzì, Ладинхуа синь веньдзы, 拉丁化新文字 1931 во, ССРС)

вежны

a b c ch d e f g i j k l m n ng o p r rh s sh t u w x y z zh

Ыстӧдъяс

вежны