Костус котыр

(водзӧ ыстӧма «Costaceae»ысь)

Костус котыр (латин Costaceae) — имбирь чукӧрса быдмӧг котыр. Костусъяс 7 увтыр да 100 сикас. Сійӧ быдмӧ Азияын, Африкаын, Шӧрвыв да Лунвыв Америкаын.

Costus speciosus
Tapeinochilos ananassae

Субкотыръяс

вежны
  1. Monocostus : 1 сикас.
  2. Dimerocostus : 2 сикас.
  3. Chamaecostus : 8 сикас.
  4. Costus : 80 сикас.
  5. Paracostus : 2 сикас.
  6. Cheilocostus : 4 сикас.
  7. Tapeinochilos : 16 сикас.


  Костус котыр