Урасьӧм тӧлысь 28-ӧд лун

(водзӧ ыстӧма «Урасьӧм 28-ӧд лун»ысь)
урасьӧм тӧлысь
Вл Вт Ср Чт Пк Сб Вж
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
2023 во

Урасьӧм тӧлысь 28-ӧд лунГригорий календарын 59-ӧд лун. Во помӧдз 306 лун (кассяна воясӧ — 307 лун).

Гажлунъяс вежны

Нимлун вежны

Лоӧмторъяс вежны

Чужисны вежны

Кулісны вежны

Ыстӧдъяс вежны