Вылыс сорб кыв (hornjoserbska rěč) — Лужицалӧн (асыввыв Германияын) рытыввыв славян кыв.

Вылыс сорб анбур вежны

 
Шыпас Ним Шуанног
A a a [ä]
B b bej [b]
C c cej [ʦ]
Č č čej [ʧ]
Ć ć ćet [ʧ]
D d dej [d]
Dź dź dźet [ʤ]
E e ej [ɛ]
Ě ě ět [e], [ɛ], [ej]
F f ef [f]
G g gej [g]
H h ha [ɦ]
Ch ch cha [x], [kʰ], [k]
I i i [i]
J j jot [j]
K k ka [k]
Ł ł [w]
L l el [l]
M m em [m]
N n en [n]
Ń ń [nʲ]
O o o [ɔ]
Ó ó ót [o]
P p pej [p]
Q q
R r er [r], [ʀ]
Ř ř [ʃ]
S s es [s]
Š š [ʃ]
T t tej [t]
U u u [u]
V v
W w wej [w], [v]
X x
Y y y [ɨ]
Z z zet [z]
Ž ž žet [ʒ]

Q, V, X гижӧны сӧмын пыртӧм кывъясын.

Морта нимвежтасъяс вежны

Ӧтка лыд Вуджӧдӧм Кык лыд Вуджӧдӧм Уна лыд Вуджӧдӧм
ja ме mój ми (кыкнан) my ми
ty тэ wój ті (кыкнан) wy ті
wón, wona, wono/wone сійӧ wonaj, wonej найӧ (кыкнан) woni, wone найӧ

Лыдакывъяс вежны

 • ӧти — jedyn
 • кык — dwaj
 • куим — tři
 • нёль — štyri
 • вит — pjeć
 • квайт — šěsć
 • сизим — sydom
 • кӧкъямыс — wosom
 • ӧкмыс — dźewjeć
 • дас — dźesać
 • дас ӧти — jědnaće
 • кызь — dwaceći
 • сё — sto
 • сюрс — tysac
 

Вылыс сорбӧн кывбур вежны

WOTKAZANJE
Hdyž ja wumru, pochowajće
mje na chołmje w stepje.
Mi w ukrainskej zemi dajće wotpočnyć najlěpje.
Zo móhł šěroko ja widźeć
hona, Dnjepra brjohi,
zo móhł šum ja rěki słyšeć,
widźeć jeho zmohi.
Hdyž wón wotnjese do morja
njepřećelsku krej nam
z Ukrainy, tehdy so ja
kraja hakle wzdawam.
Wšitko spušću a chcu lećeć
hač k samomu Bohej;
doniž nochce wo nas wědźeć,
pomha drje wón wrohej.
Połožće mje. A so zběhńće,
roztorhajće puta,
z kreju njepřećelow zmyjće
ze swobody bruda.
Potom w swobodnym zas kraju
bratrowstwa b'dźe koło.
W nim mi druhdy spožčće — praju —
dobru mysl, słowo.

Ыстӧдъяс вежны


  Славян кывъяс
Асыввыв славян кывъяс: Роч кыв | Украин кыв | Беларус кыв | Русин кыв
Рытыввыв славян кывъяс: Поляк кыв | Силез кыв | Кашуб кыв | Улыс сорб кыв | Вылыс сорб кыв | Чех кыв | Словак кыв
Лунвыв славян кывъяс: Словен кыв | Хорват кыв | Босняк кыв | Серб кыв | Черногор кыв | Македон кыв | Болгар кыв
Важöн бырöм кывъяс: Важ славян кыв †
Лӧсьӧдӧм кывъяс: Славянкостса кыв
Бырöм кывъяс