Улыс сорб кыв (dolnoserbska rěc) — Лужицалӧн (асыввыв Германияын) рытыввыв славян кыв.

Улыс сорб анбур вежны

 
Шыпас Ним Шуанног
A a a [ä]
B b bej [b]
C c cej [ʦ]
Č č čej [ʧ]
Ć ć ćet [ʧ]
D d dej [d]
Dź dź dźet [ʤ]
E e ej [ɛ]
Ě ě ět [e], [ɛ], [ej], [iɪ]
F f ef [f]
G g gej [g]
H h ha [ɦ]
Ch ch cha [x], [kʰ], [k]
I i i [i]
J j jot [j]
K k ka [k]
Ł ł [w]
L l el [l]
M m em [m]
N n en [n]
Ń ń ejn [nʲ]
O o o [ɔ]
Ó ó ót [o]
P p pej [p]
Q q
R r er [r], [ʀ]
Ŕ ŕ ejŕ [rʲ]
S s es [s]
Š š [ʃ]
Ś ś śej [ɕ]
T t tej [t]
U u u [u]
V v
W w wej [w], [v]
X x
Y y y [ɨ]
Z z zet [z]
Ž ž žet [ʒ]
Ź ź źej [ʑ]

Важӧн сидзжӧ b́, ṕ, ḿ, ẃ (ӧні bj, pj, mj, wj).

Q, V, X гижӧны сӧмын пыртӧм кывъясын.

Морта нимвежтасъяс вежны

Ӧтка лыд Вуджӧдӧм Кык лыд Вуджӧдӧм Уна лыд Вуджӧдӧм
ja ме mej ми (кыкнан) my ми
ty тэ wej ті (кыкнан) wy ті
won, wona, wono сійӧ wonej найӧ (кыкнан) woni найӧ

Лыдакывъяс вежны

 • ӧти — jaden
 • кык — dwa
 • куим — tśi
 • нёль — styri
 • вит — pěś
 • квайт — šesć
 • сизим — sedy
 • кӧкъямыс — wosym
 • ӧкмыс — źewjeś
 • дас — źaseś
 • дас ӧти — jadnasćo
 • кызь — dwaźasća
 • сё — sto
 • сюрс — tysac
 

Улыс сорбӧн кывбур вежны

WOTKAZ
Gaž ja wumru, zakopajśo
mě na gorce w stepje,
mě w ukrainskej zemi dajśo
wotpocnuś najlěpjej.


Až mogł šyroko ja glědaś
na brjog Dnjepra, skały,
až mogł šum ja rěki słyšaś,
wiźeś jeje žwały.


Gaž jo wotběžał do morja
z winikowej' kšeju,
potom akle, duša moja,
měr ja w kraju změju.


Wšykno pišću a cu leśeś
gorjej wušym bogam,
daniž njekśě wo nas weźeś,
pomagaju błudam.


Połožćo mě. A se zwigńśo,
roztergajśo rjeśaz,
ze kšeju winikow se myjśo,
taki jo moj wotkaz.


Potom w lichotnem zas kraju
bratš b'źo bratva rozměś.
W njom se dajśo — ja was znaju —
na mnjo chylku spomnjeś.

Ыстӧдъяс вежны


  Славян кывъяс
Асыввыв славян кывъяс: Роч кыв | Украин кыв | Беларус кыв | Русин кыв
Рытыввыв славян кывъяс: Поляк кыв | Силез кыв | Кашуб кыв | Улыс сорб кыв | Вылыс сорб кыв | Чех кыв | Словак кыв
Лунвыв славян кывъяс: Словен кыв | Хорват кыв | Босняк кыв | Серб кыв | Черногор кыв | Македон кыв | Болгар кыв
Важöн бырöм кывъяс: Важ славян кыв †
Лӧсьӧдӧм кывъяс: Славянкостса кыв
Бырöм кывъяс