Словак кыв (slovenčina, slovenský jazyk) — рытыввыв славян кыв, Словакияын каналан кыв.

Словак анбур

вежны
шыпас ним шыпас ним
A a á M m em
Á á dlhé á N n en
Ä ä prehlasované á Ň ň
B b O o o
C c Ó ó ó
Č č čé Ô ô ô
D d P p
Ď ď ďé Q q kvé
Dz dz dzé R r er
Dž dž džé Ŕ ŕ dlhé er
E e é S s es
É é dlhé é Š š
F f ef T t
G g Ť ť mäkké té
H h U u u
Ch ch chá Ú ú dlhé ú
I i í V v
Í í dlhé í W w dvojité vé
J j X x iks
K k Y y ypsilon
L l el Ý ý dlhý ypsilon
Ĺ ĺ dlhé el Z z zet
Ľ ľ mäkké el Ž ž žet

Морта нимвежтасъяс

вежны
Ме ja Ми my
Тэ ty Ті vy
Сійӧ on, ona, ono Найӧ oni, ony

Лыдакывъяс

вежны
 • ноль — nula
 • ӧти — jeden
 • кык — dva
 • куим — tri
 • нёль — štyri
 • вит — päť
 • квайт — šesť
 • сизим — sedem
 • кӧкъямыс — osem
 • ӧкмыс — deväť
 • дас — desať
 • дас ӧти — jedenásť
 • кызь — dvadsať
 • сё — sto
 • сюрс — tisíc

Словакӧн кывбур

вежны
ZÁVET
Keď ja zomriem, zahrabte ma,
Bratia, na mohyle,
Prostred stepi šíro-šírej,
V Ukrajine milej
By úrodné lány polí,
Dneper prostred lúčin
Bolo vidieť, bolo počuť,
Ako reve — hučí.
Keď ponesie z Ukrajiny
Do belasých morí
Krv tyranskú, potom i ja
Rodné lány, hory,
Všetko nechám, potom uznám
Všemocného Boha,
 — pomodlím sa… No dovtedy —
Ja nepoznám Boha.
Pochovajte. A povstaňte,
Putá zlomte smelo
A polejte slobodienku
Krvou nepriateľov!
A na mňa vo veľkom rode,
V rode voľnom, novom,
Pamätajte, spomeňte si
Dobrým, tichým slovom.

Ыстӧдъяс

вежны


  Славян кывъяс
Асыввыв славян кывъяс: Роч кыв | Украин кыв | Беларус кыв | Русин кыв
Рытыввыв славян кывъяс: Поляк кыв | Силез кыв | Кашуб кыв | Улыс сорб кыв | Вылыс сорб кыв | Чех кыв | Словак кыв
Лунвыв славян кывъяс: Словен кыв | Хорват кыв | Босняк кыв | Серб кыв | Черногор кыв | Македон кыв | Болгар кыв
Важöн бырöм кывъяс: Важ славян кыв †
Лӧсьӧдӧм кывъяс: Славянкостса кыв
Бырöм кывъяс