Болгар кыв (български език) — тайӧ лунвыв славян кыв, Болгарияын официал кыв.

Болгар анбур вежны

А а
/a/
Б б
/b/
В в
/v/
Г г
/g/
Д д
/d/
Е е
/ɛ/
Ж ж
/ʒ/
З з
/z/
И и
/i/
Й й
/j/
К к
/k/
Л л
/l/
М м
/m/
Н н
/n/
О о
/ɔ/
П п
/p/
Р р
/r/
С с
/s/
Т т
/t/
У у
/u/
Ф ф
/f/
Х х
/x/
Ц ц
/ʦ/
Ч ч
/tʃ/
Ш ш
/ʃ/
Щ щ
/ʃt/
Ъ ъ
/ɤ/, /ə/
Ь ь
/ʲ/
Ю ю
/ju/
Я я
/ja/

А сидзжӧ Ѝѝ (омонимъясӧ торйӧдӧм пыдди, пример вылӧ: ии, да / ѝсылысь, сылы (ань рода)) да 1945 воӧдз Ѣѣ (е двойно, ӧні е либӧ я), Ѫѫ (голям юс, ӧні ъ).

Морта нимвежтасъяс вежны

Ме аз Ми ние
Тэ ти Ті Bие
Сійӧ той, тя, то Найӧ тие

Лыдакывъяс вежны

 • ноль — нула
 • ӧти — един
 • кык — два
 • куим — три
 • нёль — четири
 • вит — пет
 • квайт — шест
 • сизим — седем
 • кӧкъямыс — осем
 • ӧкмыс — девет
 • дас — десет
 • дас ӧті — единайсет
 • кызь — двайсет
 • сё — сто
 • сюрс — хиляда

Болгарӧн кывбур вежны

Щом умра, ме погребете
Нейде на могила
Посред степите широки
На Украйна мила,
Та скалите над водата,
Днепър и полята
Да се виждат, да се чува,
Как реве реката.


Щом помъкне от Украйна
Днепър към морето
Кърви вражи – аз тогава
Планини, полета
Ще оставя, ще отида
Чак при Бога в рая
Да се моля. Дотогава
Господ аз не зная.


Погребете ме, станете,
Прангите счупете,
С вражи кърви свободата
Щедро наръсете.
И в семейството велико,
Свободно и ново
Не забравяйте, споменете
И мен с добро слово.

Ыстӧдъяс вежны


  Славян кывъяс
Асыввыв славян кывъяс: Роч кыв | Украин кыв | Беларус кыв | Русин кыв
Рытыввыв славян кывъяс: Поляк кыв | Силез кыв | Кашуб кыв | Улыс сорб кыв | Вылыс сорб кыв | Чех кыв | Словак кыв
Лунвыв славян кывъяс: Словен кыв | Хорват кыв | Босняк кыв | Серб кыв | Черногор кыв | Македон кыв | Болгар кыв
Важöн бырöм кывъяс: Важ славян кыв †
Лӧсьӧдӧм кывъяс: Славянкостса кыв
Бырöм кывъяс