Поляк кыв

(водзӧ ыстӧма «Польша кыв»ысь)

Поляк кыв (język polski, polszczyzna) — тайӧ рытыввыв славян кыв, Польшаын каналан кыв.

Поляк анбур

вежны
Ыджыд шыпас Ичӧт шыпас Ним Шуанног
A a a [ä], [a]
Ą ą ą [ɔ̃], [ɔn], [ɔŋ], [ɔm], [ɔ]
B b be [b]
C c ce [t̪͡s̪]
Ć ć cie [t͡ɕ]
D d de [d̪], [d̺]
E e e [ɛ], [e]
Ę ę ę [ɛ̃], [ɛn], [ɛŋ], [ɛm], [ɛ]
F f ef [f]
G g gie [ɡ]
H h ha, samo h [x], [ɦ]
I i i [i], [j]
J j jot [j]
K k ka [k]
L l el [l], [lʲ]
Ł ł [w], [ɫ̪]
M m em [m], [ɱ]
N n en [n], [n̺], [ŋ]
Ń ń [ɲ], [j̃]
O o o [ɔ], [o]
Ó ó ó, o z kreską, u zamknięte [u], [ʉ]
P p pe [p]
Q q ku [k]
R r er [r], [ɾ]
S s es [s̪]
Ś ś [ɕ]
T t te [t̪], [t̺]
U u u, u otwarte [u], [ʉ], [w]
V v fau [v]
W w wu [v]
X x iks [ks]
Y y y, igrek [ɘ̟]
Z z zet [z̪]
Ź ź ziet [ʑ]
Ż ż żet, żet z kropką [ʐ]

Q, V, X гижӧны сӧмын пыртӧм кывъясын.

Диграфъяс

вежны
Диграф Шуанног
ch [x]
cz [t͡ʂ]
dz [d͡z]
[d͡ʑ]
[d͡ʐ]
rz [ʐ]
sz [ʂ]

Морта нимвежтасъяс

вежны
Ме ja Ми my
Тэ ty Ті wy
Сійӧ on, ona, ono Найӧ oni, one

Лыдакывъяс

вежны
 • ноль — zero
 • ӧти — jeden
 • кык — dwa
 • куим — trzy
 • нёль — cztery
 • вит — pięć
 • квайт — sześć
 • сизим — siedem
 • кӧкъямыс — osiem
 • ӧкмыс — dziewięć
 • дас — dziesięć
 • дас ӧти — jedenaście
 • кызь — dwadzieścia
 • сё — sto
 • сюрс — tysiąc

Полякӧн кывбур

вежны
Testament
Kiedy umrę to na wzgórzu
Wznieście mi mogiłę,
Pośród stepu szerokiego
Ukrainy miłej.
Aby łany rozłożyste
I brzeg Dniepru stromy
Można było widzieć, słyszeć
Jego grzmiące gromy.
Gdzie uniesie z Ukrainy
Do sinego morza
Wrażą krew... dopiero wtedy
I łany, i wzgórza —
Wszystko rzucę i ulecę
Do samego Boga,
Aby modlić się... aż dotąd...
Pochowajcie mnie i wstańcie,
I kajdany rwijcie,
I posoką, wrażą juchą,
Wolność swą obmyjcie.
Mnie zaś w wielkiej już rodzinie,
W kraju wolnym, nowym,
Pamiętajcie wspomnieć czasem
Dobrym, cichym słowem.

Ыстӧдъяс

вежны


  Славян кывъяс
Асыввыв славян кывъяс: Роч кыв | Украин кыв | Беларус кыв | Русин кыв
Рытыввыв славян кывъяс: Поляк кыв | Силез кыв | Кашуб кыв | Улыс сорб кыв | Вылыс сорб кыв | Чех кыв | Словак кыв
Лунвыв славян кывъяс: Словен кыв | Хорват кыв | Босняк кыв | Серб кыв | Черногор кыв | Македон кыв | Болгар кыв
Важöн бырöм кывъяс: Важ славян кыв †
Лӧсьӧдӧм кывъяс: Славянкостса кыв
Бырöм кывъяс