Ассам кыв (অসমীয়া Ôxômiya, [ɔxɔmija]) — тайӧ Индияын (Ассам, Аруначал-Прадеш, Нагалэнд штатъясын), Бутанын да Бангладешын инд-арий кыв. Анбур — бонгаккхор.

Ассам анбур вежны

Шыпас Ним Транслитерация Шуанног
k k
khô kh
g ɡ
ghô gh ɡʱ
ngô ng ŋ
prôthôm sô s s
ditiyô sô sh sh
bôrgiyô zô z z
jhô zh zh
niô y j
murdhônyô tô t t
murdhônyô thô th
murdhônyô dô d d
murdhônyô dhô dh
murdhônyô nô n n
dôntyô tô t t
dôntyô thô th
dôntyô dô d d
dôntyô dhô dh
dôntyô nô n n
p p
phô ph
b b
bhô bh
m m
ôntôsthô zô z z
r ɹ
l l
w w
talôibbô xô x да s x~s
murdhônyô xô x да s x~s
dôntyô xô x да s x~s
h h
ক্ষ khyô khy kʰj
ড় dôre ŗô ŗ ɾ
ঢ় đhôre ŗô ŗ ɾ
য় ôntôsthô yô y j
Шыпас Ним Транслитерация Шуанног
r ɹ
w w
ক্ষ
khyô khy kʰj

Лигатураяс:

Шыпасъяс Латин Лигатура
ক + ক (ka+ka) ক্ক kka
ঙ + ক (na+ka) ঙ্ক ńka
ল + ক (la+ka) ল্ক lka
ষ + ক (şa+ka) স্ক şka
স + ফ (sa+pha) স্ফ spha
ঙ + খ (ña+kh) ঙ্খ ñkha
স + খ (sa+kh) স্খ skha
ঙ + গ (ńa+ga) ঙ্গ ńga
ঙ + ঘ (ń+gha) ঙঘ ńgha
দ + ঘ (da+gha) দঘ dgha
শ + চ (śa+ca) শ্চ śca
চ + চ্হ (ca+cha) চ্ছ ccha
ঞ + চ্হ (ña+cha) ঞ্ছ ñcha
ঞ + জ (ña+ja) ঞ্জ ñja
জ + ঞ (ja+ña) জ্ঞ jña
ল + ট্ (la+ţa) ল্ lţa
ণ + ঠ (ņ+tḥa) ণ্ঠ ņtha
ষ + ঠ (şa+tḥa) ষ্ঠ ştha
ণ + ড (ņa+ḍa) ণ্ড ņḍa
ষ + ণ (şa+ņa) ষ্ণ şņa
হ + ন (ha+na) হ hna
ক + ষ (ka+ņa) ক্ষ kņa
প + ত (pa+ta) প্ত pta
স + ত (sa+ta) স্ত sta
ক + ত (ka+ta) ক্ত kta
গ + ন (ga+na) ঘ্ন gna
ম + ন (ma+na) ম্ন mna
শ + ন (śa+na) শ্ন śna
স + ন (sa+na) স্ন sna
হ + ন (ha+na) হ hna
ত + থ (ta+tha) ত্থ ttha
ন + থ (na+tha) ন্থ ntha
ষ + থ (şa+tha) ষ্থ ştha
ন + দ (na+da) ন্দ nda
ব + দ (ba+da) ব্দ bda
ম + প (ma+pa) ম্প mpa
ল + প (la+pa) ল্প lpa
ষ + প (şa+pa) ষ্প şpa
স + প (sa+pa) স্প spa
ম + ফ (ma+pha) ম্ফ mpha
ষ + ফ (şa+pha) স্ফ şpha
দ + ব (da+ba) দ্ব dba
ম + ব (ma+ba) ম্ব mba
হ + ব ha+ba) হ্ব hba
দ + ভ (da+bha) দ্ভ dbha
ম + ভ (ma+bha) ম্ভ mbha
ক + ম (ka+ma) ক্ম kma
দ + ম (da+ma) দ্ম dma
হ + ম (ha+ma) হ্ম hma
ম + ম (ma+ma) ম্ম mma

Гора пасъяс:

Пас Ним Гора пас [kɔ]-кӧд (ক) Паслӧн ним Транслитерация Шуанног
ô - -
or অ' o - либӧ ক' - ko ko
a কা akar ka ka
hôrswô i কি hôrswôikar ki ki
dirghô i কী dirghôikar ki ki
hôrswô u কু hôrswôukar ku ku
dirghô u কূ dirghôukar ku ku
ri কৃ rikar kri kri
e কে ekar kê да ke kɛ да ke
ôi কৈ ôikar kôi kɔj
û কো ûkar
ôu কৌ ôukar kôu kɔw

Лыдпасъяс:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
১০
xuinnô ek dui tini sari pas sôy xat ath dɔx
শূণ্য এক দুই তিনি চাৰি পাচ ছয় সাত আঠ দহ

Ыстӧгъяс вежны