Чхаттисгархи (छत्तिसगढ़ी либӧ छत्तीसगढ़ी), сідзжӧ лариа, кхалтахи — тайӧ Индияын (Чхаттисгарх, Мадхья-Прадеш, Бихар, Орисса штатъясын) инд-арий кыв, матіса хиндилань. Анбур — деванагари.