Маратхи (मराठी, marāṭhī [məˈɾaʈʰi]) — тайӧ Индияын (Махараштра, Гоа, Гуджарат, Мадхья-Прадеш, Карнатака, Андхра-Прадеш, Тамилнад штатъясын) инд-арий кыв. Анбур — деванагари, важӧн — моди.

Маратхи — мам кыв (кельыдгӧрд рӧма)
Моди гижӧд

Моди анбур вежны

 
Моди анбур
𑘀 A 𑘐 GA 𑘠 DHA
𑘁 AA 𑘑 GHA 𑘡 NA
𑘂 I 𑘒 NGA 𑘢 PA
𑘃 II 𑘓 CA 𑘣 PHA
𑘄 U 𑘔 CHA 𑘤 BA
𑘅 UU 𑘕 JA 𑘥 BHA
𑘆 VOCALIC R 𑘖 JHA 𑘦 MA
𑘇 VOCALIC RR 𑘗 NYA 𑘧 YA
𑘈 VOCALIC L 𑘘 TTA 𑘨 RA
𑘉 VOCALIC LL 𑘙 TTHA 𑘩 LA
𑘊 E 𑘚 DDA 𑘪 VA
𑘋 AI 𑘛 DDHA 𑘫 SHA
𑘌 O 𑘜 NNA 𑘬 SSA
𑘍 AU 𑘝 TA 𑘭 SA
𑘎 KA 𑘞 THA 𑘮 HA
𑘏 KHA 𑘟 DA 𑘯 LLA

Гора пасъяс (KA шыпас дорын) вежны

𑘎𑘰 kaa 𑘎𑘸 kll
𑘎𑘱 ki 𑘎𑘹 ke
𑘎𑘲 kii 𑘎𑘺 kai
𑘎𑘳 ku 𑘎𑘻 ko
𑘎𑘴 kuu 𑘎𑘼 kau
𑘎𑘵 kr 𑘎𑘽 kaṃ
𑘎𑘶 krr 𑘎𑘾 kaḥa
𑘎𑘷 kl 𑘎𑘿 k

Деванагари вежны

ka
/kə/
kha
/kʰə/
ga
/ɡə/
gha
/ɡʱə/
ṅa
(/ŋə/)
ca
/tʃə/ либӧ /tsə/
cha
/tʃʰə/
ja
/dʒə/ либӧ /dzə/
jha
/dʒʱə/ либӧ /dzʱə/
ña
/jə̃/
ṭa
/ʈə/
ṭha
/ʈʰə/
ḍa
/ɖə/
ḍha
/ɖʱə/
ṇa
/ɳə/
ta
/t̪ə/
tha
/t̪ʰə/
da
/d̪ə/
dha
/d̪ʱə/
na
/n̪ə/
pa
/pə/
pha
/pʰə/ либӧ /fə/
ba
/bə/
bha
/bʱə/
ma
/mə/
ya
/jə/
ra
/rə/
ṟa
/rə/
la
/lə/
va
/ʋə/
śa
/ʃə/
क्ष ज्ञ
ṣa
/ʃə/
sa
/sə/
ha
/hə/
ḷa
/ɭə/
kṣa
/kʃə/
jña
/ɡɲə/
Шыпас अं अः
Транслитерация a ā i ī u ū e ai o au aṃ aḥ
Шуанног /ə/ /a/ /i/ /u/ /ru/ /e/ /əi/ /o/ /əu/ /əm/ /əhə/

Гора пасъяс (KA шыпас дорын) вежны

Script Шуанног
/kə/
का /ka/
कि /ki/
की /ki:/
कु /ku/
कू /ku:/
कृ /kru/
के /ke/
कै /kəi̯/
को /ko/
कौ /kəu̯/
कं /kəm/
कः /kəhə/

Морта нимвежтасъяс вежны

Ме मी Ми आम्ही āmhī, आपण āpan
Тэ तू Ті तुम्ही tumhī
Сійӧ तो to, ती tī, ते te Найӧ ते te, हे he, त्या tyā, ती

Лыдакывъяс вежны

0 - 𑙐 - - शून्य [ɕuːnjə]
1 - 𑙑 - - एक [eːk]
2 - 𑙒 - - दोन [d̪oːn]
3 - 𑙓 - - तीन [t̪iːn]
4 - 𑙔 - - चार [t͡saːɾ]
5 - 𑙕 - - पांच [paːnt͡s]
6 - 𑙖 - - सहा [s̪əɦaː]
7 - 𑙗 - - सात [saːt̪]
8 - 𑙘 - - आठ [aːʈʰ]
9 - 𑙙 - - नऊ [nəuː]
10 - 𑙑𑙐 - १० - दहा [d̪əɦaː]
11 - 𑙑𑙑 - ११ - अकरा [əkəɾaː]
12 - 𑙑𑙒 - १२ - बारा [baːɾaː]
13 - 𑙑𑙓 - १३ - तेरा [teːɾaː]
14 - 𑙑𑙔 - १४ - चौदा [t͡ʃəudaː]
15 - 𑙑𑙕 - १५ - पंघरा [pand̪ʰɾaː]
16 - 𑙑𑙖 - १६ - सोळा [soːɭaː]
17 - 𑙑𑙗 - १७ - सतरा [sətəɾaː]
18 - 𑙑𑙘 - १८ - अठरा [əʈʰəɾaː]
19 - 𑙑𑙙 - १९ - एकोनीस [eːkoːniːs]
20 - 𑙒𑙐 - २० - वीस [ʋiːs]

Ыстӧгъяс вежны

Read in Marathi