Гуджарати (ગુજરાતી, gujarātī) — тайӧ Индияын (Гуджарат штатын) да Пакистанын инд-арий кыв. Анбур — гуджарати, мукӧддырйи араб, важӧн — деванагари.

Гуджарати — мам кыв (кельыдгӧрд рӧма)

Гуджарати анбур вежны

ka /kə/ kha /kʰə/ ga /gə/ gha /gʱə/ ṅa /ŋə/
ca /ʧə/ cha /ʧʰə/ ja /ʤə/ jha /ʤʱə/ ña /ɲə/
ṭa /ʈə/ ṭha /ʈʰə/ ḍa /ɖə/ ḍha /ɖʱə/ ṇa /ɳə/
ta /t̪ə/ tha /t̪ʰə/ da /d̪ə/ dha /d̪ʱə/ na /nə/
pa /pə/ pha /pʰə/ ba /bə/ bha /bʱə/ ma /mə/
ya /jə/ ra /ɾə/ la /lə/ va /ʋə/
śa /ʃə/ ṣa /ʃə/ sa /sə/
ક્ષ જ્ઞ
ha /hə/ ḷa /ɭə/ kṣa /kʃə/ jña /ɡɲə/

Гора пасъяс:

a /ə/ ka
ā /a/ કા
i /i/ કિ ki
ī /i/ કી
u /u/ કુ ku
ū /u/ કૂ
ṛ /ɾu/ либӧ /ru/ કૃ kṛ
e /e/ либӧ /ɛ/ કે ke
ai /əj/ કૈ kai
o /o/ либӧ /ɔ/ કો ko
au /əʋ/ કૌ kau

Мӧд пасъяс:

ક્ k
aṃ /əŋ/ કં kaṃ
ah /əh/ કઃ kah

Лыдпасъяс:

0 mīṇḍuṃ либӧ shunya
1 ekaṛo либӧ ek
2 bagaṛo либӧ bay
3 tragaṛo либӧ tran
4 chogaṛo либӧ chaar
5 pāṃcaṛo либӧ paanch
6 chagaṛo либӧ chah
7 sātaṛo либӧ sāt
8 āṭhaṛo либӧ āanth
9 navaṛo либӧ nav

Морта нимвежтасъяс вежны

Ме હું Ми આપણે āpṇe (тэкӧд), અમે ame (тэтӧг)
Тэ તું Ті તમે tame
Сійӧ ā, તે te Найӧ આઓ āo, તેઓ teo

Ыстӧгъяс вежны