Малаялам (മലയാളം malayāḷam, /mæləˈjɑːləm/) - тайӧ Индияын (Керала, Тамилнад, Карнатака, Лакшадвип штатъясын) дравид кыв, матіса тамиллань. Керала штатлӧн официал кыв. Анбур - малаялам (малаял акшарамала), важӧн ваттелутту, грантха, шоча араб, сирия да латин.

Малаялам - мам кыв (кельыдгӧрд рӧма)
"Аль-Байан" газет (араб анбурӧн), 1930 во

Малаялам анбур

вежны
ka /k/ kha /kʰ/ ga /g/ gha /gʱ/ ṅa /ŋ/
ca /t͡ʃa/ cha /t͡ʃʰa/ ja /d͡ʒa/ jha /d͡ʒʱa/ ña /ɲ/
ṭa /ʈ/ ṭha /ʈʰ/ ḍa /ɖ/ ḍha /ɖʱ/ ṇa /ɳ/
ta /t̪/ tha /t̪ʰ/ da /d̪/ dha /d̪ʱ/ na /n̪/
pa /p/ pha /pʰ/ ba /b/ bha /bʱ/ ma /m/
 
ya /j/ ra /ɾ/ la /l/ va /ʋ/
śa /ɕ/ ṣa /ʂ/ sa /s/ ha /ɦ/
 
ḷa /ɭ/ ḻa /ɻ/ ṟa /r/

Гора пасъяс:

Тыр Сварачихнам
a /a/ ka
ā /a:/ കാ
i /i/ കി ki
ī /i:/ കീ
u /u/ കു ku
ū /u:/ കൂ
ṛ /rɨ/ കൃ kṛ
e /e/ കെ ke
ē /e:/ കേ
ai /ai/ കൈ kai
o /o/ കൊ ko
ō /o:/ കോ
au /au/ കൌ kau

Мӧд пасъяс:

ക് k
am̩ കം kam̩
ah̩ കഃ kah̩

Лыдпасъяс:

൧൦
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ഒന്നു രണ്ടു മൂന്നു നാലു അഞ്ചു ആറു ഏഴു എട്ടു ഒന്പതു പത്തു
onnu raṇṭu mūnnu nālu añcu āṟu ēḻu eṭṭu onpatu pattu

Ыстӧдъяс

вежны