Сантали (Hor) - тайӧ Индияын (Бихар, Джаркханд, Орисса, Рытыввыв Бенгал штатъяс), Непалын, Бутанын да Бангладешын мунда кыв, Джаркханд штатлӧн официал кывъяс ӧті. Анбуръяс - ол чики, деванагари, бенгал, латин.

Ол чики анбур

вежны
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
la [ɔ]
at [t]
ag [k’, g]
ang [ŋ]
al [l]
laa [a]
aak [k]
aaj [c’, dʒ]
aam [m]
aaw [w, v]
li [i]
is [s]
ih [h, ʔ]
iny [ɲ]
ir [r]
lu [u]
uc [c]
ud [t’, d]
unn [ɳ]
uy [h]
le [e]
ep [p]
edd [ɖ]
en [n]
err [ɽ]
lo [o]
ott [ʈ]
ob [p’, b]
ov [w̃]
oh [ʰ]
mu ttuddaag
gaahlaa ttuddaag
mu-gaahlaa ttuddaag
relaa
phaarkaa
ahad
mucaad
᱿ double mucaad

Лыдакывъяс

вежны
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 100
mit' bar pon mɔ̃ɽɛ̃ turui eae irəl arɛ gɛl isi sae

Ыстӧдъяс

вежны