Майтхили (मैथिली, মৈথিলী, maithilī) — тайӧ Индияын (Бихар, Джаркханд да Рытыввыв Бенгалия штатъясын) да Непалын инд-арий кыв. Анбуръяс — деванагари, важӧн кайтхи да митхилакшар (тирхута).

Тирхута анбур вежны

 
 
 
 


 
Кайтхи
 
Кайтхи