Əə (schwa) — латин анбурлӧн шыпас, бергалӧ азербайджан, тотара, чечен кывъясын.

Schwa
Коми Ə

19311937 воясӧ Ə вӧдитчисны яран анбурын. 19341937 воясӧ шыпас бергаліс сідзжӧ кильдин саами кывйын. 19321936 воясӧ Ə вӧдитчисны латин коми анбурын (ӧні Ӧ).

Яран латин анбур
Видзӧдӧй тшӧтш

вежны

Ә