Ꜳꜳ — латин анбурлӧн шыпас, бергаліс важ скандинав кывйын. Шуанног — [aː].

Latin alphabet letter AA

История Править

Шыпас артмӧма кыдзи лигатура AA aa.