(чуттӧм I)— латин анбурлӧн шыпас, бергалӧ турок, азербайджан, тотара, крымтотара кывъясын, шуанног — [ɯ] (~ [ы]). 19942009 воясӧ İ i вӧдитчисны каракалпак анбурын (ӧні I‘ i‘).

Dotless I
Чуттӧм ичӧт I