Ļļ — латин анбурлӧн шыпас, бергалӧ латыш, латгал да лив кывъясын. Шуанног — [​ʎ].

19311937 воясӧ Ļ вӧдитчисны яран анбурын. 19341937 воясӧ шыпас бергаліс сідзжӧ кильдин саами кывйын. Шуанног — [lʲ].