Ⱥⱥ — латин анбурлӧн шыпас, бергалӧ саанич кывйын (америкаса вужвойтырлӧн кыв Канадаын да АӦШын). Шуанног — [ej].

XVIII нэмӧ норвегияса гижысь Кристиан Кӧлле вӧдитчис шыпас aa (ӧнія å) да o пыдди дан-норвег гижанногын [o] шы пасйӧм пыдди.