Üü — латин анбурлӧн шыпас, бергалӧ эст, вепс, водь, маддяр, немеч, испан, каталан, окситан, франсуз, чечен, турок, азербайджан, тотара, крымтотара, туркмен, гагауз, воляпук кывъясын.

Latin letter U with diaeresis.svg

ШуанногПравить

эст — [y]

маддяр — [y]

немеч — [y] либӧ [ʏ]

турок — [y]

азербайджан — [y]

ИсторияПравить

Шыпас артмӧма кыдзи лигатура Uͤuͤ, сёрӧнджык U̎u̎.

Мукӧддырйи немеч кывйын Ü ü пыдди гижӧны UE ue.