Ɐɐ — латин анбурлӧн шыпас, кутшӧм вӧдитчисны XVIII нэмӧ англияса кыв туялысьяс Эдвард Ллуйд да Вильям Прайс керновса кывлӧн транскрипцияын. Шуанног — [ɔ].

Turned A