Z̦z̦ — латин анбурлӧн шыпас. 19311937 воясӧ вӧдитчисны яран анбурын. 19341937 воясӧ шыпас бергаліс кильдин саами кывйын. Шуанног — [zʲ].

Яран латин анбур
Кильдин саами латин анбур