Ɏɏ — латин анбурлӧн шыпас, бергалӧ лубуаган калинга кывйын Филиппинъяс вылын.

Сідзжӧ Ɏ мукӧддырйи вӧдитчӧны кыв туялысьяс кӧмри кывлӧн транскрипцияын [ə] шы пасйӧм пыдди.