Ꝏꝏ — латин анбурлӧн шыпас, бергаліс важ скандинав кывйын. Сідзжӧ вӧдитчӧны массачусетт кывлӧн анбурын АӦШын.

Шуанног Править

важ скандинав — [oː]

массачусетт — [w] либӧ [ə]

История Править

Шыпас артмӧма кыдзи лигатура OO oo.

Видзӧдӧй тшӧтш Править