Р̌р̌ — кирилл анбурлӧн шыпас, бергалӧ нивх кывйын. Шуанног — [r̥]. 19321937 воясӧ латин анбурын Р̌ р̌ пыдди гижисны R’ r’, 1979 воӧдз — диграф рш.

Er with caron