Ꙇꙇ — кирилл анбурлӧн шыпас, кутшӧм вӧдитчӧны кыв туялысьяс важ славян кывлӧн транскрипцияын глагол анбурлӧн иже шыпас () пыдди.

Видзӧдӧй тшӧтш вежны

Эллин ι

Латин ɩ