Ԭԭ — кирилл анбурлӧн шыпас, XIX нэмӧ Ԭ бергаліс коми анбурын (ӧні дч). Шуанног — [d͡ʑ].

История вежны

 
Коми кирилл анбуръясысь ӧти (XIX нэм)

Шыпас артмӧма кыдзи лигатура ДЧ дч.