Ӡӡ — кирилл анбурлӧн шыпас, бергалӧ абхаз да уильтин кывъясын. Шуанног — [d͡z].

XIX нэмӧ ӡ вӧдитчисны сван анбурын.

Видзӧдӧй тшӧтш вежны

Ʒ