Ҥҥ — кирилл анбурлӧн шыпас, бергалӧ мари, саха да алтай кывъясын. Шуанног — [ŋ].

Cyrillic ligature En Ghe.svg

Мукӧддырйи Ҥ вӧдитчисны важ славян анбурын небыд [nʲ] пасйӧм пыдди.