Іі (важ слав. и либӧ ижеи) — кирилл анбурлӧн шыпас. Лыд пасйӧм — 10.

Dotted I
Dotted I
Dotted I
Dotted I

Шуанног

вежны

коми — [i], сӧмын чорыд д, з, л, н, с, т бӧрын

ня-ася — [i], сӧмын чорыд д, н, т бӧрын

украин — [i]

беларус — [i]

русин — [i]

казах — [ɪ]

хакас — [ɪ]

История

вежны
Египет иероглиф Финикия Йод Эллин Йота Этруск И Важ славян І
D36
       

Роч кывйын 1918 воӧдз і вӧдитчисны и пыдди гора шыяс да й водзын, а сідзжӧ омонимъясӧ міръ (быдму) / миръ (чӧвлун) торйӧдӧм пыдди. XIX нэмлӧн водзӧдз роч і тшӧкыда гижисны кыдз ї.

Болгар анбурын і бергаліс 1878 воӧдз.

Вичко славян кывйын і вӧдитчӧны кыдз рочын 1918 воӧдз; а сідзжӧ эллин пыртӧм кывъясын: стіхъ (στίχος), літургія (λειτουργία), херувімъ (χερουβίμ), епіскопъ (ἐπίσκοπος), віно (οἶνος), ас нимъясын Давідъ, Ніколай, Міхаилъ, Васілій, Кѵріллъ, Адонаі, Хрістосъ. Вичко шрифтъясын і тшӧкыда гижӧны кыдз ї.

1844-1923 воясӧ Іі вӧдитчисны осет кирилл анбурын (ӧні Ии).

Видзӧдӧй тшӧтш

вежны

Латин I

Эллин Ι