Җҗ — кирилл анбурлӧн шыпас, бергалӧ тотара, уйгур, калмык да дунган кывъясын.

1995 воӧдз Җҗ вӧдитчисны туркмен кирилл анбурын (ӧнія латин туркмен анбурын Jj).

Сідзжӧ Җ бергаліс 1918-1932 да 1936-1938 воясӧ коми молодцов анбурын [d͡ʒ] пасйӧм пыдди (ӧні дж).

Шуанног

вежны

тотара — [ʑ], [d͡ʑ], латин тотара анбурын C

уйгур — [d͡ʒ], латин уйгур анбурын C, араб ج

калмык — [d͡ʒ]

дунган — [ʈ͡ʂ], [t͡ɕ]