Ιι (важ эл. ἰῶτα [ˈiɔːˌ.ta], эл. ιώτα [ióta]) — эллин анбурлӧн ӧкмысӧд шыпас. Шуанног — важӧн [i] либӧ [iː], ӧні [i]. Лыд пасйӧм — 10.

История вежны

Египет иероглиф Финикия Йод Латин I Этруск И Кирилл І
D36
       

Видзӧдӧй тшӧтш вежны

Латин Ɩ

Кирилл

Латин I

Кирилл І