Αα (важ эл. ἄλφα [ˈal.pʰa], эл. άλφα [ˈal.fa]) — эллин анбурлӧн медводдза шыпас. Шуанног — [a]. Лыд пасйӧм — 1.

История

вежны
Египет иероглиф Финикия Алеф Латин A Этруск А Кирилл А
         

Видзӧдӧй тшӧтш

вежны

Латин A

Кирилл А